dimarts, 11 d’octubre de 2016

Tots decidim! No et perdis l'Assamblea de l'AFA!Es convoca a tots els pares/mares d’alumnes associats a l’AFA, a l’Assemblea General amb el següent Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’anterior acta.

2. Lectura i aprovació del tancament de comptes curs 2015-2016.

3. Presentació i ratificació del càrrecs de la Junta: 
Vicepresidència, Secretaria, Tresoreria, vocalia de Comunicació, vocalia d’Esports i vocalia de Piscina

4. Elecció nous censors de comptes curs 2016-2017.

5. Presentació i ratificació delegats/des de Curs.

6.  Presentació activitats de l’AFA curs 2016/2017


7. Suggeriments, precs i preguntes

Serà dimecres 2 de novembre de 2016 a les 20.30h a la sala d'actes de l'escola.

No us la podeu perdre!